post-image08

דמי מזונות

אחד התחומים העיקריים שנדונים בבית משפט לענייני משפחה ובבתי דין רבניים, הינו דמי המזונות שישלם גבר לילדיו לאחר גירושין ואלו שישלם לאשתו כל עוד הם נשואים. מדובר בתחום מורכב ובעל חשיבות גדולה, שכן ההחלטות בעניינו ישפיעו באורח מהותי על מצבם הכלכלי של בני הזוג וילדיהם. קיימים מספר דינים והלכות המנחים את הפוסק, אשר מסתייע גם בראיות ובטענות שהוצגו לפניו על מנת להגיע להחלטה הוגנת וראויה. ואולם, פעמים רבות מביאה הפסיקה לקושי גדול להתפרנס ולשמור על רמת החיים בה הורגלו בני המשפחה, לכן חשוב מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני משפחה.

מזונות ילדים

דיני ישראל אמנם קובעים את עקרונות מנחים לקביעת מזונות ילדים בגילאים שונים ועל פי צרכיהם הבסיסיים והנוספים, אך עדיין קיים מרחב בלתי מבוטל להפעלת שיקול דעת על פי נתונים המוצגים בפני הפוסק. דוגמאות לכך מהוות ראיות באשר לרמת וכושר ההשתכרות של הבעל, צרכיהם ההכרחיים והנוספים של הילדים בהתאם למצבם הבריאותי והנפשי, רמת השתכרותה של האם וסוג המשמורת. עורך דין המתמחה בדיני משפחה אמון על התקנות השונות בתחום ועל שיקולי הפוסק, ויוכל להציג את טיעוני הלקוח בצורה הראויה והמשכנעת ביותר. סיוע מקצועי עשוי בהחלט להוביל לפסיקה גבוהה או נמוכה יותר בסך מאות שקלים בחודש, שמשמעה מאות אלפי שקלים לאורך שנות תשלום מזונות הילדים.

מזונות אישה

באופן עקרוני מחויב הבעל לשלם מזונות אישה במהלך תהליך הגירושין כל עוד הוא נשוי לה, וזאת על מנת להבטיח כי תמשיך לחיות ברמת החיים בה הורגלה במשך חייהם המשותפים, או בזו שהורגלה בה לפני שנישאו. גם במקרה זה מתחשב הפוסק במכלול ראיות שהובאו לפניו, כדוגמת מצבו הכלכלי של הבעל, רכוש ממנו מרוויחה האישה, וכן התנהגויות מסוימות של בת הזוג במהלך חייהם המשותפים והנפרדים. למעשה, אם מוכחת התנהלות שכזו עשוי בית דין רבני להפחית מאוד ואף לבטל כליל את מזונות האישה. מסיבה זו, חשוב מאוד לפנות לסיועו של עורך דין המתמחה בדיני משפחה, אשר ינחה את הלקוח אל הערכאה הנכונה מבחינתו, יפעל להשגת הראיות המתאימות, ויציג את טיעוניו להשגת התוצאות הטובות ביותר.