post-image01

משמורת ילדים

משמורת הינה אחד התחומים העיקריים בהם דנים בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני, כאשר העיקרון המנחה את הפוסק הינו טובת הילדים. לפסיקה זו יהיו השלכות רחבות והרות גורל על מעמדו של ההורה, על קשריו עם ילדיו, על שיתוף הפעולה בין ההורים, ולעיתים גם על דמי המזונות. על מנת להגיע להחלטה שקולה מסתייע הפוסק בחוות דעת מקצועיות הנוגעות לתפקוד ההורים, בהמלצותיה של פקידת סעד ואף בשיחה אישית עם הילד. לכן, ישנה חשיבות גדולה להסתייעות בשירותי עורך דין המתמחה בדיני משפחה, על מנת להשיג את התוצאות הרצויות לכם ולילדיכם.

אודות משמורת ילדים

במרבית המקרים משמורת הילדים ניתנת לאם מאחר ובית המשפט רואה אותה כמסוגלת להעניק להם את צרכיהם בצורה המיטבית. יחד עם זאת, כל מקרה נבחן לגופו באמצעות הערכות שונות הנוגעות ליכולתם של ההורים לספק את הצרכים החומריים, הבריאותיים והנפשיים של ילדיהם, וזאת בעזרת מבחנים וחוות דעת שנערכו על פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ורופאים. בנסיבות מסוימות עשוי בית המשפט להעביר את המשמורת אל האב או להיעתר לבקשת ההורים למשמורת משותפת, ומעבר לכך מדובר לרוב בפסיקה זמנית העשויה להשתנות לאור תמורות החיים.

מהי משמורת משותפת

בעת האחרונה נוטים יותר ויותר שופטים להמליץ על משמורת משותפת, וזאת לאור השתנותן של תפיסות חברתיות ומגדריות בחברה בישראל. משמעה של פסיקה זו היא שלהורים מוענק מעמד שווה מבחינת החזקה, ובדרך כלל מדובר בהורים הרואים בחיוב את שיתוף הפעולה ביניהם ואת הגדרתם השווה מול ילדיהם. יש לציין כי משמורת משותפת איננה קובעת בהכרח כי זמני השהייה אצל ההורים יהיו שווים, אך היא בהחלט תורמת להדדיות בחלוקת המטלות, במניעת מאבקים משפטיים ולשביעות הרצון הכללית של ההורים וילדיהם. כמו כן, במקרים מסוימים עשוי להחליט השופט על הפחתת שיעור גובה דמי מזונות עקב משמורת משותפת, הנוגעת לרכיבים מסוימים בתשלום שמעביר האב לילדיו.