הסדרי ראיה עשויים להיקבע על ידי ההורים בהסכם גירושין או על ידי בית משפט הדן בעניינםpost-image10. באופן עקרוני מטרתם של הסדרים אלו הינה לעגן את זכויות המפגש והשהייה של שני בני הזוג עם ילדיהם, אך למעשה הם מסדירים בעיקר את זכותו של ההורה שאינו המשמורן לקשר קבוע ורציף עם ילדיו. חשוב לדעת כי קיימים מספר סוגים של הסדרי ראיה עליהם יכול לפסוק בית משפט לענייני משפחה, וזאת בהתאם לטובת הילד, לנסיבות הספציפיות של המקרה ולתסקיר של פקידת הסעד המהווה המלצה בלתי מחייבת. מאחר ולפסיקה זו יהיו השלכות רבות על הקשר עם ילדיכם בשנים הבאות, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני משפחה אשר יעזור לכם לכלכל את צעדיכם בתבונה.

סוגי הסדרי ראיה

בית המשפט עשוי לפסוק על הסדרי ראיה קבועים במספר מתכונות, אך המתכונת המקובלת והשכיחה ביותר כוללת שני מפגשים בשבוע בזמנים קבועים, ועוד שבת אחת בשבועיים, כאשר החגים מחולקים בצורה מחזורית שווה. יחד עם זאת, קיימים גם הסדרי ראיה רחבים הכוללים שני מפגשים שבועיים עם לינה, וכן לינה בבית ההורה במוצאי שבת, ואפילו הסדרים רחבים יותר במקרה של משמורת משותפת. מאידך, ישנם הסדרי ראיה צרים הכוללים מפגש אחד בשבוע או רק שבת אחת בכל מספר שבועות. כמו כן, בהתאם להתרשמותו ולתסקיר של פקידת הסעד עשוי בית המשפט לפסוק על קיום המפגשים במרכז קשר.

שינוי הסדרי ראיה

כאשר אחד ההורים חש כי ההסדרים אינם הוגנים או משקפים עוד את טובת הילדים, ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש שינוי הסדרי ראיה. יש לציין כי על מנת לשכנע את בית המשפט לצמצם את הסדרי הראיה שנקבעו, על הפונה להציג ראיות משמעותיות בדבר נזקים שמחולל הקשר עם ההורה השני. מאידך, קיימת אפשרות טובה למדי כי בית המשפט ייעתר לבקשת הרחבת הסדרי הראיה, אם יתרשם שזו משרתת את טובת הילדים.