דרך חדשה

מהי פשיטת רגל?

פשיטת רגל מוגדרת בחוק כמצב בו אדם נאלץ להיפרד מנכסיו השונים, והוא אינו מוכר יותר כבעליהם עקב חובות שאינו יכול להחזיר.על כן, הרכוש מופקע ממנו ונמכר על מנת לכסות את חובותיו ככל הניתן.

מטרתו של הליך זה הינה לספק סיוע והגנה משפטית עבור אנשים שעסקיהם קרסו ותלויים כנגדם הליכים משפטיים והוצאה לפועל, המעוניינים לרכזם ולסיימם על מנת לקבל הזדמנות להתחלה חדשה. מאידך, חוק פשיטת רגל נועד לספק גם מענה מהיר, יעיל וצודק ככל האפשר עבור הנושים השונים.

חשוב לציין כי בכל בקשה והליך יש להיעזר בשירותיו של עורך דין התמחה בפשיטת רגל, אשר ידאג להעברת הבקשה ולהסדר החובות הטוב ביותר עבור לקוחו.

הסבר על הליך פשיטת הרגל

הליך פשיטת רגל מתנהל בבית משפט מחוזי ומתחיל בהגשת בקשה לפשיטת רגל. בקשה זו נבחנת על ידי כונס מטעם בית המשפט הבודק אותה לעומק מבחינת מצבו הכלכלי של המבקש ועמידתו בתנאים הקיימים בחוק לקבלת אישור להליך.

במידה ואושרה בקשה לפשיטת רגל ניתן צו כינוס לנכסיו של החייב, הכולל עיכוב של כל ההליכים המשפטיים התלויים כנגדו וריכוזם בתיק אחד. כמו כן, רכושו של החייב מופקע מידיו בעוד הכונס הממונה חוקר ואוסף את כל נתוני הנכסים והממון שלו על מנת לגבש חיובי הסדר מרוכזים ואחידים לכל נושיו. בתקופה זו רשאי החייב להגיש בקשת צו הפטר להפחתה מלאה או חלקית של חובותיו, וזו נבחנת על ידי בית המשפט תחת תנאים מסוימים המוגדרים בחוק.

מלבד זאת, על החייב מוטלים הגבלים שונים בתקופה זו, כמו הגשת דו”ח חודשי לנאמן, איסור יציאה מהארץ או פתיחת חשבונות בנק או חסכונות פיננסיים חדשים. בסיום ההליך נקבע אם החייב יקיבל הפטר מלא או חלקי, ומהו סך ההחזר החודשי שעליו לשלם בהתאם ליכולותיו הכלכליות ולמצבו האישי.